ENGLISH VERSION
  START
  FOTO
  VÅRA DJUR
  SAM
  DON
  JULIE
  PÄLSVÅRD
  SJUKDOMAR
  NEWF. SJUKDOMAR
  OM NUFFEN
  VATTENHUNDEN
  ATT TÄNKA PÅ
 RASSTANDARD
  KLIPPA NF ÖRON
  KLIPPA NF TASSAR
  MINNE AV BONITO
  MINNE AV DANNY
 " HOW COULD YOU"
 
Newfoundländaren kan liksom de flesta andra raser drabbas av alla möjliga sjukdomar.
Här tar jag upp de sjukdomar som man bör vara extra uppmärksam på och som man givetvis inte avlar på om de anses vara ärftliga.


¤
En seriös uppfödare engagerar sig helhjärtat åt rasens allra viktigaste - Hälsa & Temperament & Standard - detta är den seriöses första prioritet!¤ En seriös uppfödare säljer bara till dom som kan erbjuda ett fullgott hem med kärlek och omtanke - skulle köparen ändå inte kunna behålla hunden, är hunden alltid välkommen tillbaks till uppfödaren. (Beror självklart på många olika faktorer - men en uppfödare vill inte se att den valp den har fött upp ska skickas runt som en möbel till olika personer som den inte har godkänt)¤ En seriös uppfödare har aldrig så många hundar att den inte har tid för vad varje hund behöver, uppmärksamhet, lek, träning, pälsvård och kärlek.¤
Sist men inte minst- En seriös uppfödare är som sagt väldigt noga med hälsan hos hundarna och som de säger -Over there ;o)

A Responsible breeder don't guess, they test!


Vill även påpeka att det finns en djurskyddslag som Jordbruksverket beslutat om som b.la säger;


"...Djur som nedärver missbildning eller andra egenskaper som medför lidande för avkomman eller påverkar avkommans naturliga funktioner, får inte användas i avel.

Ett djur får inte heller användas i avel om det nedärver disposition för hög frekvens allvarliga sjukdomsfall eller förlossningssvårigheter eller om det saknar förmåga att föröka sig på ett naturligt sätt.... "

HJÄRTSJUKDOMARAnvänder en Internationell förkortning på då dessa hjärtsjukdomar då de kan kallas för många olika namn.


Symptom på de flesta hjärtsjukdomar är; Hosta, trötthet, svimning, viktförlust/men ändå viktökning pga ödem, aptitlöshet, m.m.


¤ DCM = Se länk


¤ SAS= Är en medfödd hjärtsjukdom - där kroppspulsåder/aorta är förträngd.
M.a.o. - det blod som ska transporteras ut i kroppen måste passera förbi en förträngning i pulsådern, vilket gör att trycket stiger inne i hjärtat som måste mer och mer hela tiden.
Prognosen är dålig och kan leda till plötslig död utan att man visste att hunden ens var sjuk.


¤ PS = En hjärtsjukdom som bildar extra vävnad i hjärtat och ger upphov till bl.a blåsljud.
Kan uppstå ensam eller tillsammans med andra hjärtsjukdomar å då variera sjukdomsbilden.


¤ PDA = Normalt vid födseln så stängs en passage på två sidor om hjärtat, ibland händer det att detta inte sker och det ger då upphov till blåsljud hos valpen.
Detta kan man operera.


¤ TVD= En missbildning i en ventil i hjärtat som gör att det läcker blod åt fel håll, som i sin tur ger upphov till blåsljud.
Hur hundens liv blir beror helt och hållet på hur stor missbildningen är.


Kan det finnas något samband mellan en del hjärtsjukdomar och Taurin - L-carnitin brist? Varför har man sett brist på dessa aminosyror hos hjärtsjuka hundar?
Läs gärna mer här på Taurin- L-carnitin sidan
ORTOPEDISKA


¤ HD = Se länk


¤ AD = Se länk


¤ Panosteit/växtvärk = En inflammation i de långa rörbenen och drabbar oftast den växande valpen av mellan - till stor ras.
Symptom; hälta, ömhet i skelettet.
Behandling; Man kan röntga hunden om man är mycket osäker och om hältan smärtan inte går ner. Annars kan man ge smärtlindrande medicin - Magnecyl, Metacam eller vad veterinär skriver ut.
Motionera inte hunden på hårt underlag och låt den ligga på något mjukt att vila.


¤ OCD/Osteokondros = Är en ledbroskdefekt. Brosket är det som bildas först och som sedan ska förbenas, men här sker inte förbeningen normalt och brosket blir istället förtjockat i lederna. Till slut är det så tjock att näringstillförsel inte når fram och istället dör brosket och bitar faller av.


Osteokondros kan bildas i de olika lederna - Bogleden, knäleden, armbågsleden och hasleden.


Får hunden Osteokondros i armbågsleden kan den börja hälta för att senare bli stelare när den är mellan 4-6 månader - Hunden bör opereras så tidigt som möjligt för att undvika artroser.
Får hunden Osteokondros i knäleden kommer detta at leda till slappa och dallriga/sladdriga bakbensrörelser.


Får hunden Osteokondros i bogleden får den också vanligtvis hälta. Många ggr läker detta ut själv vid bogleden.


Får hunden Osteokondros i hasleden kan den också drabbas av hälta. Hunden behöver nödvändigtvis inte vara halt hela tiden då, utan uppvisar lite hälta då och då.Knäproblem:


¤ Patellaluxation;
Innebär att knäskålen hoppar ur led/ att den är rörlig
Om knäskålen är permanent luxerad får hunden den typiskt knäande gången.
Symptom; Hunden haltar eller hoppar på tre ben.
Om hunden inte behandlas får den pålagringar och kan lätt få korsbandskador.


¤ Korsbandet;
Man kan säga att korsbandens uppgift är att fasthålla lårbenets och underlåren i en bestämd position i förhållande till varandra. Stabilisera och stödja m.a.o.


1. En hund kan få skador på korsbanden utav många olika anledningar, en andledning kan vara en alltför stark smäll i samband med olycka - hunden faller och landar olyckligt och skadan är ett faktum.


2. Ledkonstruktionen, samt ledbandens konstruktion + ledvätskan.


3. Övriga leder och ben, hur benen är vinklade och hur hunden då belastar benen.
En felbelastning är ett faktum om konstruktionen av leden är defekt.


4. Man har sett att en del familjer linjer är predisponerade för korsbandsskador.


5. En del forskare har en teori om att det kan finnas en defekt i immunsystemet som har en nedbrytande process i korsbandet.

ÖGON:


¤ Katarakt = Katarakt ger linsgrumlingar!
Katarakt kan var obetydlig eller leda till blindhet.¤ Entropion = Inåtrullning av ögonlock som kan vara smärtsamt, om inte smärtsamt - irriterande. Hunden får ökat tårflöde pga hårstrå som irriterar bindhinnan/hornhinnan.¤ Ektropion = En förändring av ögonlockens ställning - vanligast i underlocket där man då ser ögats rosa bindhinna synligt.
Ögat får problem och blir rött och irriterat då all smuts fastnar här istället för att sköljas ut med tårvätskan. Har hunden mycket problem med torra irriterande röda ögon, bör detta opereras.
ÖRON:


¤ Öroninflammation = se länk
ÖVRIGA:

¤ Cystinuri = Se länk


¤ Hypothyroism/ Sköldkörteln = Se länk


¤ Allergier/Hudproblem


¤ Magomvridning = se länk