START
  AD
  ANALSÄCKSINFL.
  BLÅSLJUD
  BLOD I URIN
  BORRELIA
  CHOCK
  CUSHING'S
  CYSTINURI
  DCM
  DEMODEX
  DRUNKNING
  DVÄRGVÄXT
  ERLICHIA
  FÄSTINGAR
  FLYTTA DJUR
  FÖRHUDSKATARR
  FÖRSTA HJÄLPEN
  FUKTEKSEM
  FURUNKULOS
  HD
  HERPESVIRUS
  HJÄRTMASSAGE
  HJÄRTPROBLEM
  INSULINCHOCK
  KASTRERA
  KENNELHOSTA
  KONSTGJORD AND.
  KRYPTORCHISM
  LIVMODERSINFL.
  LOPPOR
  LÖSS
  MAGKATARR
  MAGOMVRIDNING
  MJÄLL
  NOSKVALSTER
  ÖGONINFL.
  ORMBETT
  ÖRONINFL.
  ÖRONSKABB
  P-SPRUTA HANE
  P-SPRUTA TIK
  RÄVSKABB
  SKENDRÄKTIG
  SKÖLDKÖRTELN
  SOCKERSJUKA
  STOPPA BLÖDNING
  SVÄNGNINGS MET.
  TAURIN/CARNITIN
  TONSILLERNA
  VÄRMESLAG
 

DCM - DILATERAD CARDIOMYOPATI


DCM = Dilaterad cardiomyopati = hjärtmuskelsvaghet!


För att fastställa diagnosen DCM krävs ultraljudsundersökning av hjärtat.Hunden är oftast symptomfri tills dess det att den får hjärtsvikt.


Hjärtsvikt = vätskeutträde i lungorna = lungödem, lungsäcken, hjärtsäcken eller bukhålan, vilket man diagnosticeras med hjälp av röntgenundersökning av brösthålan och bukhålan.


Symptom: Andningssvårigheter, trötthet, försämrad aptit, hosta m.m.
Dessa symptom uppträder vanligen plötsligt och orsakas av hjärtsvikt.Behandling: Det beror helt på hur hunden mår och hur långt gången sjukdomen är.


En del hundar avlivas direkt p.g.a svår hjärtsvikt.

Och andra kan bli relativt symptomfria med rätt medicin å leva så i många år.


Man ska dock veta att en ung hund som drabbas av DCM har sämre prognos.

Man ser också en över representation hos hanhundar.


Sjukdomen är också vanligast bland mellanstora - stora hundraser t.e.x

Newfoundlandshund, St. Bernhardshund, Airedale terrrier, Boxer, Cocker spaniel, Doberman, Storpudel


DCM är antingen medfödd " Primär" och betyder då att man mer eller mindre inte vet varför hunden fick det? Man har dock sett att DCM återkommer efterhand i familjer - därför klassas den som en ärflig sjukdom.
När vi avlar på hundar som kan bära på dessa svåra sjukdomar, bör vi göra allt för att förebygga det. Att forsätta avla på djur som man vet har lämnat avkommor som blivit drabbade av denna fruktansvärda sjukdom, är en stor skam och man är så oseriös som man bara kan bli.
Man kan inte bara titta på sin egen hund och säga att den är frisk, man måste se resultaten i helhet.
De hundar som bär på ärftliga sjukdomar, eller på hundar vars syskon bär på det - innebär att avkommor längre fram för eller senare kommer att drabbas.Dessa raser som är mer benägna att få DCM bör alla avelsdjur ultraljudsröntgas förre varje avel, för att på så sätt undvika oupptäckt sjukdom.
Tyvärr räcker det inte att hunden röntgas en gång i livet, då DCM kan komma senare.Självklart måste man se bakåt i blodslinjerna och se vilka hundar som drabbats, vilket inte alltid är så lätt - då alla inte alltid berättar vad deras avelshund avled av.
Vet man inte historien bakom den tilltänkta avelshunden, bör man därför avstå.
Sjukdomen FÖRSVINNER inte bara för att avelshunden är frisk, avelsdjurets syskon som går i avel kan ha sjukdomen eller tidigare familjemedlemmar kan ha haft det. Avelsdjuret bär på samma ärftliga gener. Därför ser man oftast dessa sjukdomar överpresenterade i en del familjelinjer.
En seriös uppfödare köper inte "rakt av" att den hund den tänkt använda är fri, den ser till att ha lite mer kött på benen.


Det finns tyvärr uppfödare som använder hundar som lämnar hjärtsjuka avkommor, antingen så vet dom helt enkelt inget om hunden de använder, eller så vill man inget veta. Det hävdar att deras hund inte är sjuk å verkar inte förstå att den lämnat eller att övriga i familjen tidigare lämnat sjuka avkommor.
Dessa uppfödare borde uteslutas och ett förbud borde finnas att de hundar som används i aveln som lämnat sjuka avkommor genast tas bort från aveln. Kan kanske få njuta av livet i övrigt istället?!


Om du som valpköpare köper en hund som drabbas av denna sjukdom, bör du informera om detta.
Om uppfödaren mot förmodan inte skulle bry sig om detta, eller påstå att denna sjukdom inte finns hos dom - är den inte seriös.
Du ska veta att det finns många därute som säkert vill hjälpa dig, folk som blivet drabbade av samma sorg.Man bör som seriös uppfödare försöka att undvika å absolut inte avla på hundar vars sjukdomsbild man inte vet eller har tagit reda på.


Även om det aldrig finns några garantier för att få en frisk hund - så har man gjort vad man kunnat.


Läs gärna om Taurin - L-Carnitin på denna sida för mer information.